close

D-Boy

Article

Data pipeline гэж юу вэ? Data pipeline үүсгэх нь яагаад чухал гэж ?

Өгөгдлийн шинжлэх ухаан бол аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал дахь чухал түлхүүр хүчин зүйл юм. Өгөгдлийн шинжлэх ухаан ба өгөгдлийн инженерчлэлийн хүрээнд орчин үеийн өгөгдлийн дэд бүтцийг бүрдүүлэх олон бүрэлдэхүүн хэсгүүүд
read more