close

Tester

QA болон тестийн талаарх мэдээ мэдээлэл орж байна

Tester

QA – хэрхэн test case гаргах вэ ? Юуг анхаарах ёстой вэ ?

Хөгжүүлэгчид тест хийх нь зөв үү? Test case гаргах процесст хөгжүүлэгчдийг оролцуулах нь QA -ийн үүрэг хариуцлагыг хөгжүүлэгчид давхар гүйцэтгэж байна гэж ойлгох уу ?. Нөгөөтэйгүүр хөгжүүлэгчид өөрсдийн бичсэн кодондоо тест хийх нь өрөөсгөл байж болох талтай. Чанрын стандартуудыг дагаж мөрдөхгүйгээр зөвхөн тестийг давах код бичих эсвэл зөвхөн өөрийн бичсэн код болон програмд тохирсон test case боловсруулах зэрэг сөрөг зүйл их тохиолдож болох юм.

(more…)
read more
Tester

User acceptance testing (UAT) гэж юу вэ ?

Систем эцсийн хэрэглэгч дээр очиход бэлэн үү ? гэсэн асуултанд хариулт өгөх зорилготой бүлэг тест гэж ойлгож болох ба сүүлийн шатнуудад хийгддэг тестийн нэг. Програм хангамж эцсийн хэрэглэгчидэд очихоос өмнө шалгах, хүлээн авахын тулд эцсийн хэрэглэгч эсвэл үйлчлүүлэгчийн хийдэг туршилтыг хийх зорилгоор тестийн баг хэрэглэгч дээр хийх үйлдэлүүд дээр үндэслэсэн test case-н дагуу туршилтыг явуулах эсвэл зарим тохиолдолд жинхэнэ хэрэглэгчидийг хамруулан тестийг явуулдаг.

(more…)
read more