close

Coming soon

Тун удахгүй бид ZEG team-с эрхлэн явуулдаг сургалт хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг оруулах болно.

Програм хангамж өдрөөс өдөрт хэрэгцээ болон шаардлага өсөн нэмэгдэж буй өнөө цагт мэдвэл зохих мэдлэг чадварын нэг болж хувирч байна.

ZEG team